Đặt làm,in ấn logo các loại khay nhựa đựng đồ ăn nhanh,đĩa đựng đồ ăn vặt.

Phân loại sản phẩm

Phân loại sản phẩm

đĩa nhựa

  • Tổng cộng 1Trang1Một ghi chép

TOÀN BỘ BẢN QUYỀN THUỘC VỀ CÔNG TY BAO BÌ THỰC PHẨM TNHH QUỐC TẾ NICE - CÔNG TY GEMELDOFT GIÁM SÁT TRANG CHỦ