đặt làm,in ấn Logo các loại tô giấy đựng đồ ăn lạnh như kem,sữa chua các  một lớ

Phân loại sản phẩm

Phân loại sản phẩm

Tô giấy 2 lớp màng PE

  • Tổng cộng 1Trang1Một ghi chép

TOÀN BỘ BẢN QUYỀN THUỘC VỀ CÔNG TY BAO BÌ THỰC PHẨM TNHH QUỐC TẾ NICE - CÔNG TY GEMELDOFT GIÁM SÁT TRANG CHỦ