Đặt làm ly dùng thử một lần,ly đựng sản phẩm chế biến sẵn trong siêu thị,ly mini

Phân loại sản phẩm

Phân loại sản phẩm

Ly giấy 1 lớp màng

  • Tổng cộng 1Trang1Một ghi chép

TOÀN BỘ BẢN QUYỀN THUỘC VỀ CÔNG TY BAO BÌ THỰC PHẨM TNHH QUỐC TẾ NICE - CÔNG TY GEMELDOFT GIÁM SÁT TRANG CHỦ