Chuyên sản xuất,phân phối các loại hộp giấy bạc,hộp bánh trứng.

Phân loại sản phẩm

Phân loại sản phẩm

Sản phẩm lá nhôm

  • Tổng cộng 1Trang1Một ghi chép

TOÀN BỘ BẢN QUYỀN THUỘC VỀ CÔNG TY BAO BÌ THỰC PHẨM TNHH QUỐC TẾ NICE - CÔNG TY GEMELDOFT GIÁM SÁT TRANG CHỦ