Đặt làm ly giấy 2 lớp PE đựng nước trái cây,coca,ly kraft,có thể  in ấn Logo

Phân loại sản phẩm

Phân loại sản phẩm

Ly giấy chống thấm 2 lớp màng

  • Tổng cộng 1Trang1Một ghi chép

TOÀN BỘ BẢN QUYỀN THUỘC VỀ CÔNG TY BAO BÌ THỰC PHẨM TNHH QUỐC TẾ NICE - CÔNG TY GEMELDOFT GIÁM SÁT TRANG CHỦ